2 Mayıs 2009 Cumartesi

Düstur

Geçmişte kendisine karşı yapılan davranışlardan hoşlanmadıklarını, gelecekte karşısına çıkanlara aynı şekilde yapmayanlardanım. Çoğu zaman sessiz tepkiler göstermem bundan. Çünkü sessizliğin büyük bir haykırış olduğuna ve bunun farkında olmayanların tepkilerinin "beklenen" tepkiler olmadığını fark edenlerdenim. Beğenmediği bir davranışı başka birine yaparak çevresinde istemediği davranışların vuku bulmasına engel olanlardan, hatta bunu fark edince sessizce gülümseyenlerden.